Karta pobytu

Karta pobytu Gryfino

W poprzednim etapie karta pobytu czasowego czyli tak zwane zezwolenie na pobyt czasowy stanowi pewnym spośród niezwykle popularnych wniosków o przedłużenie pobytu w Polsce dla pracowników z zagranicy, składanych przez cudzoziemców. Oczywiście, rzecz jasna podstaw aby starać się o przedłużenie pobytu czasowego stanowi wysoce dużo, jednakże najczęstszym czynnikiem jest podjęcie pracy, co ma większość składanych […]

Czytaj więcej